THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” Lần thứ XVI - Năm 2017

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 325 tác giả, 52 tỉnh/thành và 1762 tác phẩm

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” Lần thứ XVI - Năm 2017